bättre beslut

vi skapar bättre förutsättningar för er kapitalförvaltning

oberoende rådgivare

Strategisk partner

Ett heltäckande stöd

Modern kapitalförvaltning är ett komplext hantverk som kräver kunskap, tid och resurser. Det kan vara utmanande att på egen hand skapa en väldiversifierad portfölj, utforska och investera i nya tillgångsslag eller löpande följa upp och analysera förvaltningen.

Behöver ni en helhetslösning eller har ni ett specifikt behov. Oavsett hjälper vi er skapa rätt förutsättningar för er portfölj. Ni tar besluten. Vi ser till att de blir så genomtänkta och välgrundade som möjligt.

BitmapCreated with Sketch.

skräddarsytt

Anpassade tjänster där våra incitament är i linje med era mål.

BitmapCreated with Sketch.

evidensbaserat

Investeringsfilosofi baserad på vetenskapligt etablerade principer.

Group 2Created with Sketch.

inga produkter

Ingen försäljning eller förmedling av produkter eller förvaltningslösningar.

01. Strategi

Plats för strategiska beslut

Det strategiska ramverket är i särklass den viktigaste faktorn för portföljens utveckling. Det lönar sig således att löpande utvärdera förvaltningen, lägga vikt vid den strategiska allokeringen och ha uppdaterade placeringsriktlinjer.

01. Strategi

Plats för strategiska beslut

Det strategiska ramverket är i särklass den viktigaste faktorn för portföljens utveckling. Det lönar sig således att löpande utvärdera förvaltningen, lägga vikt vid den strategiska allokeringen och ha uppdaterade placeringsriktlinjer.

COIN är Nordens ledande aktör vad gäller upphandling av kapitalförvaltning. Vi har en bred expertis med spetskompetens inom hållbarhet och alternativa investeringar.

Genom vår poolingtjänst investerar du med andra. Därmed sjunker förvaltningskostnaderna väsentligt. Det öppnar sig även investeringsmöjligheter som i regel är stängda för mindre institutioner.

02. Investering

Koppla upp er till vårt nätverk

COIN är Nordens ledande aktör vad gäller upphandling av kapitalförvaltning. Vi har en bred expertis med spetskompetens inom hållbarhet och alternativa investeringar.

Genom vår poolingtjänst investerar du med andra. Därmed sjunker förvaltningskostnaderna väsentligt. Det öppnar sig även investeringsmöjligheter som i regel är stängda för mindre institutioner.

02. Investering

Koppla upp er till vårt nätverk

03. Uppföljning

Allt ni behöver för att följa och analysera er portfölj

Vår webbaserade plattform är ett kraftfullt verktyg som hjälper er att följa, analysera och styra er portfölja mot uppsatta mål och risklimiter.

03. Uppföljning

Allt ni behöver för att följa och analysera er portfölj

Vår webbaserade plattform är ett kraftfullt verktyg som hjälper er att följa, analysera och styra er portfölja mot uppsatta mål och risklimiter.

COIN bäst i test

Bedömda kategorier:
1. Kunskap inom kapitalförvaltning
2. Rådgivningskvalité
3. Upphandlingskompetens
4. Prisvärd service
5. Rapportering och uppföljning

Bedömda kategorier:
– Kunskap inom kapitalförvaltning
– Rådgivningskvalité
– Upphandlingskompetens
– Prisvärd service
– Rapportering och uppföljning