360°

uppföljning

Risk och avkastningsrapportering

COIN tillhandahåller rapportverktyg skräddarsydda för varje kunds unika förutsättningar. Vårt digitala verktyg Analysator tillhandahåller relevant, tydlig och pedagogisk uppföljning av portföljen och dess limiter samt även analysverktyg för utvärdering av delportföljer, förvaltare och värdepapper.  

COIN’s rapporteringstjänst klarar samtliga tillgångsslag och värdepapperstyper och är inte låst till någon plattform, depåtjänst eller leverantör av kapitalförvaltningstjänster.

Analysverktyg för oberoende rådgivning kring kapitalförvaltning