juridisk information

Tillstånd

COIN Securities Services AB (559316-1531) är ett svenskt värdepappersbolag med tillståndspliktig verksamhet.

Verksamheten regleras bland annat av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse samt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Klagomålshantering

Vid eventuella klagomål ber vi dig i första hand att ta kontakt med kundansvarig. För fullständig information gällande vår klagomålshantering vänligen läs vår Policy för klagomålshantering, klicka här.

Ersättningspolicy

Bolaget har tagit fram en ersättningspolicy som ska främja en sund och effektiv riskhantering. Ersättningspolitiken inom Bolaget ska ta hänsyn till Bolagets kunder, i syfte att se till att kunderna behandlas rättvist och att kundernas intressen inte påverkas negativt av den ersättningspolitik som Bolaget vidtagit på kort, medellång eller lång sikt. För fullständig ersättningspolicy klicka här.