Koppla upp er till vårt nätverk

investering kapitalförvaltning upphandling

Investering

COIN är en ledande aktör för upphandling av kapitalförvaltning på den Nordiska marknaden. Vi arbetar med samtliga tillgångsslag, men med särskilt fokus på alternativa tillgångsslag, där kapitalägarens utmaningar typiskt är som störst. COIN’s upphandlingstjänst har sedan 2005 säkerställt kostnadseffektiv och högkvalitativ förvaltning hos hundratals institutioner.

Genom gemensam upphandling tillsammans med flera kapitalägare kan vi dessutom ytterligare minimera kostnader och även öppna för investeringar som i regel är stängda för mindre institutioner, exempelvis inom alternativa tillgångsslag.

CASE

Återförsäkringsrisk

En bra byggsten för att höja den riskjusterade avkastningen är återförsäkringsrisk (catbonds och collateralized reinsurance). Det tyckte även ett antal av våra kunder. Ett problem med tillgångsslaget, är de höga kostnaderna. Vi genomförde en gemensam upphandling som resulterade i en högkvalitativ förvaltningslösning till ett pris som normalt förbehålls de allra största institutionella kapitalägarna, även för mindre investerare.