BÄTTRE BESLUT

Vi skapar rätt förutsättningar för er kapitalförvaltning

BitmapCreated with Sketch.

Skräddarsytt

Anpassade tjänster där våra incitament är i linje med era mål.

BitmapCreated with Sketch.

Evidensbaserat

Investeringsfilosofi baserad på vetenskapligt etablerade principer.

Group 2Created with Sketch.

Inga produkter

Ingen försäljning eller förmedling av produkter eller förvaltningslösningar.

oberoende rådgivare

STRATEGISK PARTNER

Ett heltäckande stöd

Modern kapitalförvaltning är ett komplext hantverk som kräver kunskap, tid och resurser. Det kan det vara utmanande att på egen hand skapa en väldiversifierad portfölj, utforska och investera i nya tillgångsslag eller löpande följa upp och analysera förvaltningen.

Behöver ni en helhetslösning eller har ni ett specifikt behov. Oavsett hjälper vi er skapa rätt förutsättningar för er portfölj. Ni tar besluten. Vi ser till att de blir så genomtänkta och välgrundade som möjligt.

BitmapCreated with Sketch.

skräddarsytt

Anpassade tjänster där våra incitament är i linje med era mål.

BitmapCreated with Sketch.

evidensbaserat

Investeringsfilosofi baserad på vetenskapligt etablerade principer.

Group 2Created with Sketch.

inga produkter

Ingen försäljning eller förmedling av produkter eller förvaltningslösningar.

01

strategi

Plats för strategiska beslut

Det strategiska ramverket är i särklass den viktigaste faktorn för portföljens utveckling. Det lönar sig således att löpande utvärdera förvaltningen, lägga vikt vid den strategiska allokeringen och ha uppdaterade placeringsriktlinjer. 

02

Investering

koppla upp er till vårt nätverk

COIN är Nordens ledande aktör vad gäller upphandling av kapitalförvaltning. Vi har en bred expertis med spetskompetens inom hållbarhet och alternativa investeringar.

Genom vår poolingtjänst investerar du med andra. Därmed sjunker förvaltningskostnaderna väsentligt. Det öppnar sig även investeringsmöjligheter som i regel är stängda för mindre institutioner.

03

uppföljning

allt ni behöver för att följa och analysera er portfölj

Vår webbaserade plattform är en kraftfullt verktyg för att följa, analysera och styra er portfölj mot uppsatta mål och risklimiter.

Vad säger våra kunder?