BÄTTRE BESLUT
- Vi skapar rätt förutsättningar för er kapitalförvaltning -
KONTAKTA OSS
BitmapCreated with Sketch.
SKRÄDDARSYTT

Anpassade tjänster där våra incitament är i linje med era behov och mål.

Investeringsfilosofi baserad på vetenskapligt etablerade principer.

Group 2Created with Sketch.
INGA PRODUKTER

Ingen försäljning eller förmedling av produkter eller förvaltningslösningar.

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BÄTTRE BESlUT

Modern kapitalförvaltning är ett komplext hantverk som kräver kunskap, tid och resurser. Som kapitalägare kan det vara utmanande att på egen hand skapa en väldiversifierad portfölj, utforska och investera i nya tillgångsslag samt löpande följa upp och analysera förvaltningen.

Alla kunder är unika med olika behov och resurser. Men oavsett kan vi hjälpa er skapa rätt förutsättningar för er portfölj. Ni tar besluten. Vi ser till att de blir så genomtänkta och välgrundade som möjligt.

oberoende rådgivare

01.

BitmapCreated with Sketch.

STRATEGI

GÖR PLATS FÖR STRATEGISKA BESLUT

Det strategiska ramverket är i särklass den viktigaste faktorn för portföljens utveckling. Det lönar sig således att löpande utvärdera förvaltningen, lägga vikt vid den strategiska allokeringen och ha uppdaterade placeringsriktlinjer. 

02.

BitmapCreated with Sketch.

INVESTERING

KOPPLA UPP ER TILL VÅRT NÄTVERK

COIN är en ledande aktör vad gäller upphandling av kapitalförvaltning. Vi har en bred expertis med spetskompetens inom hållbarhet och alternativa investeringar.

Genom vår poolingtjänst investerar du med andra. Därmed sjunker förvaltningskostnaderna väsentligt. Det öppnar sig även investeringsmöjligheter som i regel är stängda för mindre institutioner.

03.

GroupCreated with Sketch.

UPPFÖLJNING

ALLT NI BEHÖVER FÖR ATT FÖLJA OCH ANALYSERA ER PORTFÖLJ

Vår webbaserade plattform är en kraftfullt verktyg för att följa, analysera och styra er portfölj mot uppsatta mål och risklimiter.