UTIFRÅN ERA BEHOV

- Adderar kunskap, verktyg & resurser -

MODERNA SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Alla kapitalägare är unika. I vilken utsträckning vi kan vara till hjälp beror på er er nuvarande situation, interna resurser, målsättning med kapitalförvaltningen m.m. Oavsett era specifika förutsättningar tror vi dock att vi kan hjälpa er att skapa bättre förutsättningar för er portfölj. Ni tar besluten medan vi ser till att de blir så bra och välgrundade som möjligt. 

COIN erbjuder  helhetslösningar där vi tar ett helhetsansvar som rådgivare och resurs i alla aspekter av kapitalförvaltningen – vad vi kallar Strategisk Partner. Vi hjälper även gärna till vid avgränsade uppdrag. Vårt tjänsteerbjudande är uppdelat i områdena Strategi, Investering och Uppföljning.

STRATEGI

Framtagande av strategiska ramverk utifrån era förutsättningar

INVESTERING

Upphandling och analys av tillgångsslag och förvaltare

UPPFÖLJNING

Allt ni behöver för att följa &
analysera portföljen

End Comment -->